Inschrijvingen

Inschrijven kan gebeuren door €75 over te schrijven op volgend IBAN rekeningnummer
BE63 7775 9470 9908
Een tweede lid van eenzelfde familie betaalt €65.

Vooraleer het lidgeld betaalt wordt, kan 3 maal een training bijgewoond worden. Daarna wordt gevraagd om definitief het lidgeld te betalen.

Voorwaarden voor aansluiting :

  • De leeftijd van 12 jaar bereikt hebben.
  • Ten minste twee zwemstijlen beheersen.
  • Eigen zwemvliezen ter beschikking hebben.

Bij deelname aan competitie is een medisch attest vereist.